Links 

 • ABU
  De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) is dé belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland.
 • Belastingdienst
  Op de site van de Belastingdienst vindt u allerlei handige informatie en formulieren.
 • Vreemdeling en Arbeid
  De start- en nieuwspagina over buitenlandse werknemers in Nederland en identiteitsbewijzen.
 • Normering en Arbeid
  De Norm is in nauwe samenwerking tussen ondernemingen uit het bedrijfsleven, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en in overleg met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën tot stand gekomen. 
 • Hollandzorg                                                                                                                                           Wanneer u woont en werkt in Nederland bent u wettelijk verplicht om een zorgverzekering af te sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. En dit is geen overbodige luxe. De kosten van zorg in Nederland zijn namelijk vaak hoger dan in uw thuisland.
 • Buro HL
  Buro HL Administratieve Diensten verstrekt eenvoudige mondelinge of schriftelijke adviezen gratis voor haar vaste klanten.
 • Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten(StiPP)
  Deze pensioenregeling is bedoeld voor iedereen die als flexkracht werkzaam is binnen de branche voor personeelsdiensten. Bijvoorbeeld als uitzendkracht.
 • UWV
  UWV is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en voert in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werknemersverzekeringen uit, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ en Ziektewet.
 • Stoof
  De Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) ondersteunt flexorganisaties in Nederland bij het ontwikkelen en opleiden van hun flexkrachten en vaste medewerkers. Door onder meer vergrijzing, ontgroening en een groeiend aantal jongeren zonder startkwalificatie ontstaan de komende jaren tekorten aan gekwalificeerde medewerkers.
 

Nieuws via Flexmarkt.nl

Volg ons op twitter